Tabiat Risalesi

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

tabiat risalesi

Bediüzzaman Said Nursî / Şerh: Molla Muhammed Ali Doğan

 

Allah’ı inkâr cereyanlarının ortaya attığı bâtıl fikirleri çürüten eser. Bütün mahlûkatın;  

sebepler vasıtasıyla, kendiliğinden veya tabiat tarafından vücuda getirildiği iddiaları, tevhid hakikatı karşısında çöküyor. Tabiat kanunları izah ediliyor.