Buradasınız: AnasayfaRiyazüs Salihin

Riyazüs Salihin

Görüntüleme Sayısı 
# Başlık Tıklamalar
1 İyi Niyet ve Samimiyet 159
2 Tevbe ve Ellah'tan Affedilmeyi İstemek 123
3 Sabrın Fazileti 140
4 Doğru Sözlülük 127
5 Ellah'ın Kullarını Kontrol ve Denetimi 109
6 Ellah'tan Korkmak 126
7 Sağlam İman ve Ellah'a Güvenip Dayanmak 148
8 Ellah'ın Çizdiği Doğru Yolda Olmak 120
9 Yaratılanların Büyüklüğü Dünya ve Ahiret İşlerini Düşünme ve Nefislerimize Doğru Yol Üzerine Terbiye Etmeye Çalışmak 92
10 Hayırlı İşlere Koşmak ve İyilik Yapmak 134
11 Ellah'ın Rızası Ve Cenneti Kazanmak İçin Gayret Etmek 138
12 Ömrün Sonlarına Doğru İyilikleri Artırmaya Teşvik 123
13 Hayır Yollarının Çok Oluşu 125
14 İbadet ve Ellah'ın Emirlerinde Ölçülü Olmak 139
15 İbadet ve Hayırlı İşleri Devamlı Yapmak 119
16 Peygamber Sünnetini ve Edeblerini Korumak 122
17 Ellah'ın Hükmüne Boyun Eğmek 151
18 Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerin (Bidatlardan) Sakınmak 152
19 İyi Veya Kötü Çığır Açanlar 124
20 Hayır ve İyiliklere Öncülük Etme ve Doğru Veya Sapıklığa Çağırma 117
21 İyilik ve Hayırlarda Yardımlaşma 102
22 Nasihat İkaz ve Hatırlatma 115
23 İslamın İyi Dediklerini Emretme Kötü Dediklerinden Sakındırmak 110
24 Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerini Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti 77
25 Emaneti Yerine Getirmek 119
26 Zulmün Haram Oluşu 127
27 Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek 119
28 Müslümanların Ayıplarını Örtmek 102
29 Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak 139
30 Yardım Ve Aracılık Yapmak 107
31 İnsanların Arasını Bulma 125
32 Zayıf Güçsüz Adı Anılmayan Müslümanların Değerleri 116
33 Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek 118
34 Kadınlara İyi Davranmak 172
35 Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 128
36 Ailenin Geçimi 137
37 Mümin İyi Değerli Şeyleri İnfak Etmeli 109
38 Ailede Din Eğitimi 116
39 Komşu Ve Komşuluk Hakkı 138
40 Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret 116
41 Ana Babaya Karşı Gelme ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı 165
42 Ana Babaya Dostlarını ve İkrama Layık Kimselere İkram Etme 106
43 Resullah'ın Soyuna İkram 130
44 Alimlere ve Büyüklere Saygılı Olmak 112
45 İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak 101
46 Ellah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak 107
47 Ellah'ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri 95
48 Fakir Ve Güçsüzlere Eziyet Etmemek 115
49 Görünüşlere Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Ellah'a Bırakmak 98
50 Ellah'ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak 119
51 Ellah'ın Rahmetini Ümid Etmek 108
52 Ellah'tan Rahmetini Ümid Etmek 111
53 Korku ile Ümid Arasında Yaşamak 102
54 Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak ve Ağlayanın Değeri 100
55 Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü 94
56 Açlık ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü 107
57 Kanaat, Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek 118
58 Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu 106
59 Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek 106
60 Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak 109
61 Cimrilik Ve Aç Gözlülükten Sakınmak 122
62 Başkalarını Kendine Tercih Etmek 101
63 Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak 130
64 Şükreden Zenginin Fazileti 109
65 Ölümü Devamlı Hatırlamak ve Nefsin Arzularını Dizginlemek 128
66 Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği 109
67 Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı 104
68 Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durma 112
69 İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olucağı 99
70 İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti 115
71 Alçak Gönüllü Olup Mü'minlere Kol Kanat Germek 115
72 Kibir ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu 129
73 Güzel Ahlak 127
74 Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk ve Acımak 135
75 Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak 124
76 Ellah Rızası İçin Eziyet ve Sıkıntılara Katlanma 109
77 Ellah'ın Dini İçin Kızmak ve Ellah'ın Dinine Yardım Etmek 106
78 İdarecilerin Emri Altındakilere Şevkatli Davranma Aldanıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 76
79 Adaletli Devlet İdarecisi 130
80 Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 126
81 Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak 123
82 Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 133
83 Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek 141
84 Utanma Duygusu ve Ona Teşvik 131
85 Sır Saklama 160
86 Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek 69
87 Anlaşılan İyiliklere Devam Etmek 49
88 Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 48
89 Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Gerekirse Tekrar Etmek 66
90 Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 69
91 Nasihatta Ölçülü Olmak 70
92 Ağırbaşlı ve Vakur Olmak 83
93 İbadet ve İlim Gibi Şeyleri Ağırbaşlılıkla Yerine Getirmek 67
94 Misafire İkram Etme 71
95 Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek ve Tebrik Etmek 84
96 Yolculuk ve Benzeri Ayrılışlarda Vedalaşmak 69
97 İstihare ve İştişare 69
98 Bazı İbadet ve Kulluk Yaptığımız Şeylere Farklı Yollardan Gidip Gelmek 41
99 Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 56
100 Yemek Yeme Usul ve Adabı 58
101 Yemekte Kusur Aranmayacağı 42
102 Sofrada Bulunup Oruçlu Olan Yemek Yemediği Takdirde Ne Söylemeli 48
103 Davete Giden Kimseye Biri Takılırsa Ne Yapacak 41
104 Sofra Adabını ve Bilmeye Öğretmek 52
105 Hurma Ve Benzeri Şeyleri İkişer Yememek 60
106 Yemeğe Doymayan Kimse ne Yapmalı 62
107 Yemek Kabının Ortasından Değil Kenarından Yemek 55
108 Yaslanarak Yemek Yememek 66
109 Sofra ve Yemek Adabı 62
110 Kalabalıkta Yemek Yemek 64
111 İçeceklerle İlgili Edeb ve Kuralları 48
112 Su Tulumunun Ağzından Su İçilmesi 45
113 Meşrubat Kaplarına Üflemek 47
114 Ayakta Su İçilebilineceği, Oturarak İçmenin Daha Uygun Olduğu 56
115 Topluma Su Dağıtmanın En Son İçeceği 61
116 Altın ve Gümüş Haricinde Temiz Kaplarda Su İçmek, Akarsudan Nasıl Su İçileceği 37
117 Yasaklanan ve Tavsiye Edilen Renkler ve Elbise Türleri 77
118 Gömlek Giymek 57
119 Giyeceklerin Uzunluk ve Kısalık Ölçüleri ve Kibir İçin Giyilen Giysi Şekilleri 40
120 Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Gitmemek 63
121 Orta Yollu Elbiseler Gitmek 41
122 İpek Kullanmanın Erkeklere Haram Oluşu 44
123 Uyuz Hastalığı Olanın İpek Giyebileceği 45
124 Yırtıcı ve Vahşi Hayvan Derilerinin Kullanmak 59
125 Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği 60
126 Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu 55
127 Uyku Adabı 65
128 Oturma ve Yatma Adabı 55
129 Toplantı ve Toplantı Yerlerinde Oturma Adabı 69
130 Rüya ve Edebleri 61
131 Selam ve Selamı Yaymak 41
132 Selam Alıp Vermenin Şekli 43
133 Selamın Adabı 38
134 Selamı Tekrarlamak 48
135 Evine Giren Kimsenin Selam Vermesi 45
136 Çocuklara Selam Verilmesi 45
137 Erkeğin Kadına Selam Vermesi 44
138 İnanmayanlara Selam Verip Almak 46
139 Ayrılırken Selam Vermek 48
140 Evlere Girme Kaide ve Edebleri 58
141 Bir Yere Girmek İçin İzin İsteyen Kimsenin Kim O Sorusuna Adını Söyleyerek Cevap Vermesi Gerektiği 22
142 Aksırana Yerhamukellah Demek Gereği 39
143 Karşılaşınca Tokalaşmak Yapmak 34
144 Hasta Ziyareti ve Cenaze Uğurlamak 41
145 Hastaya Dua Etmek 39
146 Hastanın Halini Yakınlarından Sormak 37
147 Öleceğini Anlayanın Yapacağı Dua 34
148 Hastaya ve Ölümü Yakın Olduğu Tahmin Edilenlere Muamele Etmek 39
149 Hastanın Hastalığının Şiddetini Anlatması 43
150 Ölmek Üzere Olana Kelime-i Tevhid Telkin Etmek 36
151 Ölünün Gözü Kapatıldıktan Sonra Ne Söylenir 29
152 Ölünün Başında Söylenecek Söz 33
153 Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak 32
154 Ölenin Halini Gizlemek 32
155 Cenaze Namazı Kılmak 30
156 Cenaze Namazında Safların Durumu 32
157 Cenaze Namazında Okunacak Dualar 43
158 Cenazeyi Hızlıca Taşımak 36
159 Cenazenin Borcunu Hemen Ödemek 35
160 Kabir Başında Öğüt Vermek 35
161 Definden Sonra Kabir Başında Dua 36
162 Ölü İçin Sadaka Verip Dua Etmek 37
163 Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak 32
164 Küçük Çocukları Ölenin Kazanacakları Sevap 149
165 Zalim ve Azaba Uğrayanların Yakınlarında Geçerken Korkup Ağlayıp Ellah'a Sığınmak 104
166 Yolculuğa Perşembe Günü ve Erken Çıkma Gereği 142
167 Yalnız Yolculuk Yapmamak 135
168 Yolculukta Yürümek ve Konaklamak 134
169 Yolculuk Arkadaşına Yardım Etmek 129
170 Yolculukta Yapılacak Dualar 133

Kimler Çevrimiçi

35 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ehliislam by Sk