Buradasınız: AnasayfaRiyazüs Salihin

Riyazüs Salihin

Görüntüleme Sayısı 
# Başlık Tıklamalar
1 İyi Niyet ve Samimiyet 386
2 Tevbe ve Ellah'tan Affedilmeyi İstemek 270
3 Sabrın Fazileti 275
4 Doğru Sözlülük 288
5 Ellah'ın Kullarını Kontrol ve Denetimi 208
6 Ellah'tan Korkmak 291
7 Sağlam İman ve Ellah'a Güvenip Dayanmak 337
8 Ellah'ın Çizdiği Doğru Yolda Olmak 269
9 Yaratılanların Büyüklüğü Dünya ve Ahiret İşlerini Düşünme ve Nefislerimize Doğru Yol Üzerine Terbiye Etmeye Çalışmak 224
10 Hayırlı İşlere Koşmak ve İyilik Yapmak 263
11 Ellah'ın Rızası Ve Cenneti Kazanmak İçin Gayret Etmek 250
12 Ömrün Sonlarına Doğru İyilikleri Artırmaya Teşvik 254
13 Hayır Yollarının Çok Oluşu 231
14 İbadet ve Ellah'ın Emirlerinde Ölçülü Olmak 293
15 İbadet ve Hayırlı İşleri Devamlı Yapmak 217
16 Peygamber Sünnetini ve Edeblerini Korumak 241
17 Ellah'ın Hükmüne Boyun Eğmek 296
18 Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerin (Bidatlardan) Sakınmak 313
19 İyi Veya Kötü Çığır Açanlar 246
20 Hayır ve İyiliklere Öncülük Etme ve Doğru Veya Sapıklığa Çağırma 237
21 İyilik ve Hayırlarda Yardımlaşma 211
22 Nasihat İkaz ve Hatırlatma 231
23 İslamın İyi Dediklerini Emretme Kötü Dediklerinden Sakındırmak 214
24 Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerini Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti 140
25 Emaneti Yerine Getirmek 257
26 Zulmün Haram Oluşu 243
27 Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek 238
28 Müslümanların Ayıplarını Örtmek 195
29 Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak 304
30 Yardım Ve Aracılık Yapmak 203
31 İnsanların Arasını Bulma 226
32 Zayıf Güçsüz Adı Anılmayan Müslümanların Değerleri 270
33 Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek 236
34 Kadınlara İyi Davranmak 471
35 Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 269
36 Ailenin Geçimi 306
37 Mümin İyi Değerli Şeyleri İnfak Etmeli 211
38 Ailede Din Eğitimi 215
39 Komşu Ve Komşuluk Hakkı 251
40 Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret 229
41 Ana Babaya Karşı Gelme ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı 268
42 Ana Babaya Dostlarını ve İkrama Layık Kimselere İkram Etme 228
43 Resullah'ın Soyuna İkram 295
44 Alimlere ve Büyüklere Saygılı Olmak 283
45 İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak 231
46 Ellah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak 238
47 Ellah'ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri 218
48 Fakir Ve Güçsüzlere Eziyet Etmemek 224
49 Görünüşlere Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Ellah'a Bırakmak 206
50 Ellah'ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak 234
51 Ellah'ın Rahmetini Ümid Etmek 214
52 Ellah'tan Rahmetini Ümid Etmek 226
53 Korku ile Ümid Arasında Yaşamak 196
54 Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak ve Ağlayanın Değeri 256
55 Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü 182
56 Açlık ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü 223
57 Kanaat, Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek 272
58 Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu 206
59 Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek 246
60 Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak 221
61 Cimrilik Ve Aç Gözlülükten Sakınmak 234
62 Başkalarını Kendine Tercih Etmek 223
63 Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak 246
64 Şükreden Zenginin Fazileti 210
65 Ölümü Devamlı Hatırlamak ve Nefsin Arzularını Dizginlemek 255
66 Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği 199
67 Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı 216
68 Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durma 215
69 İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olucağı 198
70 İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti 207
71 Alçak Gönüllü Olup Mü'minlere Kol Kanat Germek 252
72 Kibir ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu 294
73 Güzel Ahlak 262
74 Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk ve Acımak 271
75 Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak 249
76 Ellah Rızası İçin Eziyet ve Sıkıntılara Katlanma 222
77 Ellah'ın Dini İçin Kızmak ve Ellah'ın Dinine Yardım Etmek 212
78 İdarecilerin Emri Altındakilere Şevkatli Davranma Aldanıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 143
79 Adaletli Devlet İdarecisi 227
80 Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 271
81 Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak 226
82 Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 244
83 Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek 229
84 Utanma Duygusu ve Ona Teşvik 264
85 Sır Saklama 307
86 Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek 213
87 Anlaşılan İyiliklere Devam Etmek 138
88 Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 133
89 Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Gerekirse Tekrar Etmek 153
90 Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 200
91 Nasihatta Ölçülü Olmak 157
92 Ağırbaşlı ve Vakur Olmak 216
93 İbadet ve İlim Gibi Şeyleri Ağırbaşlılıkla Yerine Getirmek 166
94 Misafire İkram Etme 166
95 Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek ve Tebrik Etmek 227
96 Yolculuk ve Benzeri Ayrılışlarda Vedalaşmak 212
97 İstihare ve İştişare 204
98 Bazı İbadet ve Kulluk Yaptığımız Şeylere Farklı Yollardan Gidip Gelmek 129
99 Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 154
100 Yemek Yeme Usul ve Adabı 149
101 Yemekte Kusur Aranmayacağı 167
102 Sofrada Bulunup Oruçlu Olan Yemek Yemediği Takdirde Ne Söylemeli 137
103 Davete Giden Kimseye Biri Takılırsa Ne Yapacak 155
104 Sofra Adabını ve Bilmeye Öğretmek 150
105 Hurma Ve Benzeri Şeyleri İkişer Yememek 180
106 Yemeğe Doymayan Kimse ne Yapmalı 155
107 Yemek Kabının Ortasından Değil Kenarından Yemek 145
108 Yaslanarak Yemek Yememek 162
109 Sofra ve Yemek Adabı 176
110 Kalabalıkta Yemek Yemek 169
111 İçeceklerle İlgili Edeb ve Kuralları 140
112 Su Tulumunun Ağzından Su İçilmesi 154
113 Meşrubat Kaplarına Üflemek 145
114 Ayakta Su İçilebilineceği, Oturarak İçmenin Daha Uygun Olduğu 150
115 Topluma Su Dağıtmanın En Son İçeceği 148
116 Altın ve Gümüş Haricinde Temiz Kaplarda Su İçmek, Akarsudan Nasıl Su İçileceği 117
117 Yasaklanan ve Tavsiye Edilen Renkler ve Elbise Türleri 192
118 Gömlek Giymek 155
119 Giyeceklerin Uzunluk ve Kısalık Ölçüleri ve Kibir İçin Giyilen Giysi Şekilleri 140
120 Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Gitmemek 160
121 Orta Yollu Elbiseler Gitmek 152
122 İpek Kullanmanın Erkeklere Haram Oluşu 145
123 Uyuz Hastalığı Olanın İpek Giyebileceği 140
124 Yırtıcı ve Vahşi Hayvan Derilerinin Kullanmak 175
125 Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği 168
126 Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu 149
127 Uyku Adabı 179
128 Oturma ve Yatma Adabı 164
129 Toplantı ve Toplantı Yerlerinde Oturma Adabı 197
130 Rüya ve Edebleri 153
131 Selam ve Selamı Yaymak 142
132 Selam Alıp Vermenin Şekli 158
133 Selamın Adabı 159
134 Selamı Tekrarlamak 161
135 Evine Giren Kimsenin Selam Vermesi 138
136 Çocuklara Selam Verilmesi 154
137 Erkeğin Kadına Selam Vermesi 162
138 İnanmayanlara Selam Verip Almak 158
139 Ayrılırken Selam Vermek 146
140 Evlere Girme Kaide ve Edebleri 157
141 Bir Yere Girmek İçin İzin İsteyen Kimsenin Kim O Sorusuna Adını Söyleyerek Cevap Vermesi Gerektiği 153
142 Aksırana Yerhamukellah Demek Gereği 137
143 Karşılaşınca Tokalaşmak Yapmak 121
144 Hasta Ziyareti ve Cenaze Uğurlamak 152
145 Hastaya Dua Etmek 143
146 Hastanın Halini Yakınlarından Sormak 138
147 Öleceğini Anlayanın Yapacağı Dua 157
148 Hastaya ve Ölümü Yakın Olduğu Tahmin Edilenlere Muamele Etmek 137
149 Hastanın Hastalığının Şiddetini Anlatması 146
150 Ölmek Üzere Olana Kelime-i Tevhid Telkin Etmek 172
151 Ölünün Gözü Kapatıldıktan Sonra Ne Söylenir 126
152 Ölünün Başında Söylenecek Söz 145
153 Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak 130
154 Ölenin Halini Gizlemek 129
155 Cenaze Namazı Kılmak 131
156 Cenaze Namazında Safların Durumu 126
157 Cenaze Namazında Okunacak Dualar 199
158 Cenazeyi Hızlıca Taşımak 122
159 Cenazenin Borcunu Hemen Ödemek 137
160 Kabir Başında Öğüt Vermek 150
161 Definden Sonra Kabir Başında Dua 139
162 Ölü İçin Sadaka Verip Dua Etmek 157
163 Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak 132
164 Küçük Çocukları Ölenin Kazanacakları Sevap 499
165 Zalim ve Azaba Uğrayanların Yakınlarında Geçerken Korkup Ağlayıp Ellah'a Sığınmak 369
166 Yolculuğa Perşembe Günü ve Erken Çıkma Gereği 425
167 Yalnız Yolculuk Yapmamak 484
168 Yolculukta Yürümek ve Konaklamak 400
169 Yolculuk Arkadaşına Yardım Etmek 413
170 Yolculukta Yapılacak Dualar 432

Kimler Çevrimiçi

75 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ehliislam by Sk