Buradasınız: AnasayfaRiyazüs Salihin

Riyazüs Salihin

Görüntüleme Sayısı 
# Başlık Tıklamalar
1 İyi Niyet ve Samimiyet 311
2 Tevbe ve Ellah'tan Affedilmeyi İstemek 228
3 Sabrın Fazileti 237
4 Doğru Sözlülük 244
5 Ellah'ın Kullarını Kontrol ve Denetimi 188
6 Ellah'tan Korkmak 243
7 Sağlam İman ve Ellah'a Güvenip Dayanmak 280
8 Ellah'ın Çizdiği Doğru Yolda Olmak 230
9 Yaratılanların Büyüklüğü Dünya ve Ahiret İşlerini Düşünme ve Nefislerimize Doğru Yol Üzerine Terbiye Etmeye Çalışmak 165
10 Hayırlı İşlere Koşmak ve İyilik Yapmak 234
11 Ellah'ın Rızası Ve Cenneti Kazanmak İçin Gayret Etmek 219
12 Ömrün Sonlarına Doğru İyilikleri Artırmaya Teşvik 212
13 Hayır Yollarının Çok Oluşu 209
14 İbadet ve Ellah'ın Emirlerinde Ölçülü Olmak 240
15 İbadet ve Hayırlı İşleri Devamlı Yapmak 194
16 Peygamber Sünnetini ve Edeblerini Korumak 207
17 Ellah'ın Hükmüne Boyun Eğmek 261
18 Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerin (Bidatlardan) Sakınmak 266
19 İyi Veya Kötü Çığır Açanlar 216
20 Hayır ve İyiliklere Öncülük Etme ve Doğru Veya Sapıklığa Çağırma 197
21 İyilik ve Hayırlarda Yardımlaşma 190
22 Nasihat İkaz ve Hatırlatma 202
23 İslamın İyi Dediklerini Emretme Kötü Dediklerinden Sakındırmak 184
24 Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerini Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti 127
25 Emaneti Yerine Getirmek 218
26 Zulmün Haram Oluşu 208
27 Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek 202
28 Müslümanların Ayıplarını Örtmek 176
29 Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak 252
30 Yardım Ve Aracılık Yapmak 182
31 İnsanların Arasını Bulma 200
32 Zayıf Güçsüz Adı Anılmayan Müslümanların Değerleri 214
33 Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek 201
34 Kadınlara İyi Davranmak 373
35 Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 234
36 Ailenin Geçimi 260
37 Mümin İyi Değerli Şeyleri İnfak Etmeli 182
38 Ailede Din Eğitimi 194
39 Komşu Ve Komşuluk Hakkı 224
40 Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret 195
41 Ana Babaya Karşı Gelme ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı 247
42 Ana Babaya Dostlarını ve İkrama Layık Kimselere İkram Etme 194
43 Resullah'ın Soyuna İkram 239
44 Alimlere ve Büyüklere Saygılı Olmak 240
45 İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak 188
46 Ellah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak 197
47 Ellah'ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri 190
48 Fakir Ve Güçsüzlere Eziyet Etmemek 190
49 Görünüşlere Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Ellah'a Bırakmak 170
50 Ellah'ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak 211
51 Ellah'ın Rahmetini Ümid Etmek 184
52 Ellah'tan Rahmetini Ümid Etmek 199
53 Korku ile Ümid Arasında Yaşamak 178
54 Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak ve Ağlayanın Değeri 212
55 Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü 147
56 Açlık ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü 188
57 Kanaat, Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek 224
58 Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu 182
59 Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek 226
60 Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak 182
61 Cimrilik Ve Aç Gözlülükten Sakınmak 211
62 Başkalarını Kendine Tercih Etmek 186
63 Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak 216
64 Şükreden Zenginin Fazileti 189
65 Ölümü Devamlı Hatırlamak ve Nefsin Arzularını Dizginlemek 221
66 Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği 176
67 Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı 188
68 Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durma 182
69 İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olucağı 173
70 İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti 186
71 Alçak Gönüllü Olup Mü'minlere Kol Kanat Germek 214
72 Kibir ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu 250
73 Güzel Ahlak 231
74 Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk ve Acımak 226
75 Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak 209
76 Ellah Rızası İçin Eziyet ve Sıkıntılara Katlanma 193
77 Ellah'ın Dini İçin Kızmak ve Ellah'ın Dinine Yardım Etmek 178
78 İdarecilerin Emri Altındakilere Şevkatli Davranma Aldanıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 124
79 Adaletli Devlet İdarecisi 205
80 Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 228
81 Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak 195
82 Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 219
83 Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek 211
84 Utanma Duygusu ve Ona Teşvik 207
85 Sır Saklama 275
86 Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek 176
87 Anlaşılan İyiliklere Devam Etmek 119
88 Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 115
89 Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Gerekirse Tekrar Etmek 128
90 Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 182
91 Nasihatta Ölçülü Olmak 141
92 Ağırbaşlı ve Vakur Olmak 186
93 İbadet ve İlim Gibi Şeyleri Ağırbaşlılıkla Yerine Getirmek 144
94 Misafire İkram Etme 143
95 Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek ve Tebrik Etmek 190
96 Yolculuk ve Benzeri Ayrılışlarda Vedalaşmak 182
97 İstihare ve İştişare 173
98 Bazı İbadet ve Kulluk Yaptığımız Şeylere Farklı Yollardan Gidip Gelmek 103
99 Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 133
100 Yemek Yeme Usul ve Adabı 130
101 Yemekte Kusur Aranmayacağı 135
102 Sofrada Bulunup Oruçlu Olan Yemek Yemediği Takdirde Ne Söylemeli 122
103 Davete Giden Kimseye Biri Takılırsa Ne Yapacak 130
104 Sofra Adabını ve Bilmeye Öğretmek 125
105 Hurma Ve Benzeri Şeyleri İkişer Yememek 149
106 Yemeğe Doymayan Kimse ne Yapmalı 134
107 Yemek Kabının Ortasından Değil Kenarından Yemek 126
108 Yaslanarak Yemek Yememek 138
109 Sofra ve Yemek Adabı 148
110 Kalabalıkta Yemek Yemek 139
111 İçeceklerle İlgili Edeb ve Kuralları 121
112 Su Tulumunun Ağzından Su İçilmesi 131
113 Meşrubat Kaplarına Üflemek 116
114 Ayakta Su İçilebilineceği, Oturarak İçmenin Daha Uygun Olduğu 129
115 Topluma Su Dağıtmanın En Son İçeceği 130
116 Altın ve Gümüş Haricinde Temiz Kaplarda Su İçmek, Akarsudan Nasıl Su İçileceği 92
117 Yasaklanan ve Tavsiye Edilen Renkler ve Elbise Türleri 167
118 Gömlek Giymek 132
119 Giyeceklerin Uzunluk ve Kısalık Ölçüleri ve Kibir İçin Giyilen Giysi Şekilleri 118
120 Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Gitmemek 135
121 Orta Yollu Elbiseler Gitmek 124
122 İpek Kullanmanın Erkeklere Haram Oluşu 120
123 Uyuz Hastalığı Olanın İpek Giyebileceği 115
124 Yırtıcı ve Vahşi Hayvan Derilerinin Kullanmak 130
125 Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği 140
126 Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu 125
127 Uyku Adabı 153
128 Oturma ve Yatma Adabı 138
129 Toplantı ve Toplantı Yerlerinde Oturma Adabı 161
130 Rüya ve Edebleri 136
131 Selam ve Selamı Yaymak 112
132 Selam Alıp Vermenin Şekli 129
133 Selamın Adabı 133
134 Selamı Tekrarlamak 131
135 Evine Giren Kimsenin Selam Vermesi 115
136 Çocuklara Selam Verilmesi 136
137 Erkeğin Kadına Selam Vermesi 129
138 İnanmayanlara Selam Verip Almak 130
139 Ayrılırken Selam Vermek 120
140 Evlere Girme Kaide ve Edebleri 131
141 Bir Yere Girmek İçin İzin İsteyen Kimsenin Kim O Sorusuna Adını Söyleyerek Cevap Vermesi Gerektiği 94
142 Aksırana Yerhamukellah Demek Gereği 110
143 Karşılaşınca Tokalaşmak Yapmak 104
144 Hasta Ziyareti ve Cenaze Uğurlamak 122
145 Hastaya Dua Etmek 114
146 Hastanın Halini Yakınlarından Sormak 109
147 Öleceğini Anlayanın Yapacağı Dua 127
148 Hastaya ve Ölümü Yakın Olduğu Tahmin Edilenlere Muamele Etmek 112
149 Hastanın Hastalığının Şiddetini Anlatması 123
150 Ölmek Üzere Olana Kelime-i Tevhid Telkin Etmek 141
151 Ölünün Gözü Kapatıldıktan Sonra Ne Söylenir 100
152 Ölünün Başında Söylenecek Söz 105
153 Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak 105
154 Ölenin Halini Gizlemek 106
155 Cenaze Namazı Kılmak 106
156 Cenaze Namazında Safların Durumu 106
157 Cenaze Namazında Okunacak Dualar 150
158 Cenazeyi Hızlıca Taşımak 104
159 Cenazenin Borcunu Hemen Ödemek 113
160 Kabir Başında Öğüt Vermek 123
161 Definden Sonra Kabir Başında Dua 109
162 Ölü İçin Sadaka Verip Dua Etmek 123
163 Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak 107
164 Küçük Çocukları Ölenin Kazanacakları Sevap 377
165 Zalim ve Azaba Uğrayanların Yakınlarında Geçerken Korkup Ağlayıp Ellah'a Sığınmak 280
166 Yolculuğa Perşembe Günü ve Erken Çıkma Gereği 334
167 Yalnız Yolculuk Yapmamak 365
168 Yolculukta Yürümek ve Konaklamak 307
169 Yolculuk Arkadaşına Yardım Etmek 321
170 Yolculukta Yapılacak Dualar 326

Kimler Çevrimiçi

40 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ehliislam by Sk