Riyazüs Salihin

Title Tıklamalar
İyi Niyet ve Samimiyet 1606
Tevbe ve Ellah'tan Affedilmeyi İstemek 842
Sabrın Fazileti 1094
Doğru Sözlülük 898
Ellah'ın Kullarını Kontrol ve Denetimi 850
Ellah'tan Korkmak 977
Sağlam İman ve Ellah'a Güvenip Dayanmak 992
Ellah'ın Çizdiği Doğru Yolda Olmak 916
Yaratılanların Büyüklüğü Dünya ve Ahiret İşlerini Düşünme ve Nefislerimize Doğru Yol Üzerine Terbiye Etmeye Çalışmak 868
Hayırlı İşlere Koşmak ve İyilik Yapmak 890
Ellah'ın Rızası Ve Cenneti Kazanmak İçin Gayret Etmek 985
Ömrün Sonlarına Doğru İyilikleri Artırmaya Teşvik 867
Hayır Yollarının Çok Oluşu 939
İbadet ve Ellah'ın Emirlerinde Ölçülü Olmak 992
İbadet ve Hayırlı İşleri Devamlı Yapmak 844
Peygamber Sünnetini ve Edeblerini Korumak 857
Ellah'ın Hükmüne Boyun Eğmek 897
Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerin (Bidatlardan) Sakınmak 914
İyi Veya Kötü Çığır Açanlar 922
Hayır ve İyiliklere Öncülük Etme ve Doğru Veya Sapıklığa Çağırma 1007
İyilik ve Hayırlarda Yardımlaşma 936
Nasihat İkaz ve Hatırlatma 876
İslamın İyi Dediklerini Emretme Kötü Dediklerinden Sakındırmak 814
Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerini Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti 856
Emaneti Yerine Getirmek 886
Zulmün Haram Oluşu 870
Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek 967
Müslümanların Ayıplarını Örtmek 876
Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak 1024
Yardım Ve Aracılık Yapmak 870
İnsanların Arasını Bulma 862
Zayıf Güçsüz Adı Anılmayan Müslümanların Değerleri 872
Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek 1024
Kadınlara İyi Davranmak 1377
Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 1109
Ailenin Geçimi 994
Mümin İyi Değerli Şeyleri İnfak Etmeli 854
Ailede Din Eğitimi 857
Komşu Ve Komşuluk Hakkı 986
Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret 889
Ana Babaya Karşı Gelme ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı 956
Ana Babaya Dostlarını ve İkrama Layık Kimselere İkram Etme 831
Resullah'ın Soyuna İkram 898
Alimlere ve Büyüklere Saygılı Olmak 978
İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak 813
Ellah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak 880
Ellah'ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri 837
Fakir Ve Güçsüzlere Eziyet Etmemek 822
Görünüşlere Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Ellah'a Bırakmak 855
Ellah'ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak 918
Ellah'ın Rahmetini Ümid Etmek 878
Ellah'tan Rahmetini Ümid Etmek 829
Korku ile Ümid Arasında Yaşamak 745
Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak ve Ağlayanın Değeri 845
Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü 769
Açlık ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü 777
Kanaat, Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek 874
Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu 778
Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek 819
Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak 848
Cimrilik Ve Aç Gözlülükten Sakınmak 797
Başkalarını Kendine Tercih Etmek 820
Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak 963
Şükreden Zenginin Fazileti 800
Ölümü Devamlı Hatırlamak ve Nefsin Arzularını Dizginlemek 854
Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği 812
Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı 801
Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durma 868
İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olucağı 777
İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti 806
Alçak Gönüllü Olup Mü'minlere Kol Kanat Germek 798
Kibir ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu 1010
Güzel Ahlak 905
Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk ve Acımak 894
Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak 787
Ellah Rızası İçin Eziyet ve Sıkıntılara Katlanma 874
Ellah'ın Dini İçin Kızmak ve Ellah'ın Dinine Yardım Etmek 810
İdarecilerin Emri Altındakilere Şevkatli Davranma Aldanıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 813
Adaletli Devlet İdarecisi 866
Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 861
Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak 777
Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 820
Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek 830
Utanma Duygusu ve Ona Teşvik 879
Sır Saklama 865
Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek 802
Anlaşılan İyiliklere Devam Etmek 703
Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 736
Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Gerekirse Tekrar Etmek 779
Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 806
Nasihatta Ölçülü Olmak 722
Ağırbaşlı ve Vakur Olmak 1161
İbadet ve İlim Gibi Şeyleri Ağırbaşlılıkla Yerine Getirmek 702
Misafire İkram Etme 746
Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek ve Tebrik Etmek 781
Yolculuk ve Benzeri Ayrılışlarda Vedalaşmak 769
İstihare ve İştişare 857
Bazı İbadet ve Kulluk Yaptığımız Şeylere Farklı Yollardan Gidip Gelmek 802
Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 784
Yemek Yeme Usul ve Adabı 783
Yemekte Kusur Aranmayacağı 733
Sofrada Bulunup Oruçlu Olan Yemek Yemediği Takdirde Ne Söylemeli 704
Davete Giden Kimseye Biri Takılırsa Ne Yapacak 719
Sofra Adabını ve Bilmeye Öğretmek 728
Hurma Ve Benzeri Şeyleri İkişer Yememek 693
Yemeğe Doymayan Kimse ne Yapmalı 795
Yemek Kabının Ortasından Değil Kenarından Yemek 767
Yaslanarak Yemek Yememek 746
Sofra ve Yemek Adabı 791
Kalabalıkta Yemek Yemek 727
İçeceklerle İlgili Edeb ve Kuralları 767
Su Tulumunun Ağzından Su İçilmesi 750
Meşrubat Kaplarına Üflemek 738
Ayakta Su İçilebilineceği, Oturarak İçmenin Daha Uygun Olduğu 728
Topluma Su Dağıtmanın En Son İçeceği 704
Altın ve Gümüş Haricinde Temiz Kaplarda Su İçmek, Akarsudan Nasıl Su İçileceği 752
Yasaklanan ve Tavsiye Edilen Renkler ve Elbise Türleri 759
Gömlek Giymek 729
Giyeceklerin Uzunluk ve Kısalık Ölçüleri ve Kibir İçin Giyilen Giysi Şekilleri 870
Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Gitmemek 739
Orta Yollu Elbiseler Gitmek 765
İpek Kullanmanın Erkeklere Haram Oluşu 781
Uyuz Hastalığı Olanın İpek Giyebileceği 747
Yırtıcı ve Vahşi Hayvan Derilerinin Kullanmak 742
Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği 738
Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu 697
Uyku Adabı 849
Oturma ve Yatma Adabı 706
Toplantı ve Toplantı Yerlerinde Oturma Adabı 755
Rüya ve Edebleri 780
Selam ve Selamı Yaymak 735
Selam Alıp Vermenin Şekli 713
Selamın Adabı 749
Selamı Tekrarlamak 735
Evine Giren Kimsenin Selam Vermesi 723
Çocuklara Selam Verilmesi 701
Erkeğin Kadına Selam Vermesi 715
İnanmayanlara Selam Verip Almak 720
Ayrılırken Selam Vermek 746
Evlere Girme Kaide ve Edebleri 717
Bir Yere Girmek İçin İzin İsteyen Kimsenin Kim O Sorusuna Adını Söyleyerek Cevap Vermesi Gerektiği 730
Aksırana Yerhamukellah Demek Gereği 748
Karşılaşınca Tokalaşmak Yapmak 716
Hasta Ziyareti ve Cenaze Uğurlamak 760
Hastaya Dua Etmek 797
Hastanın Halini Yakınlarından Sormak 744
Öleceğini Anlayanın Yapacağı Dua 725
Hastaya ve Ölümü Yakın Olduğu Tahmin Edilenlere Muamele Etmek 737
Hastanın Hastalığının Şiddetini Anlatması 695
Ölmek Üzere Olana Kelime-i Tevhid Telkin Etmek 779
Ölünün Gözü Kapatıldıktan Sonra Ne Söylenir 738
Ölünün Başında Söylenecek Söz 732
Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak 718
Ölenin Halini Gizlemek 734
Cenaze Namazı Kılmak 716
Cenaze Namazında Safların Durumu 758
Cenaze Namazında Okunacak Dualar 807
Cenazeyi Hızlıca Taşımak 677
Cenazenin Borcunu Hemen Ödemek 755
Kabir Başında Öğüt Vermek 757
Definden Sonra Kabir Başında Dua 675
Ölü İçin Sadaka Verip Dua Etmek 782
Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak 795
Küçük Çocukları Ölenin Kazanacakları Sevap 912
Zalim ve Azaba Uğrayanların Yakınlarında Geçerken Korkup Ağlayıp Ellah'a Sığınmak 818
Yolculuğa Perşembe Günü ve Erken Çıkma Gereği 811
Yalnız Yolculuk Yapmamak 858
Yolculukta Yürümek ve Konaklamak 887
Yolculuk Arkadaşına Yardım Etmek 868
Yolculukta Yapılacak Dualar 1208
Görüntüleme Sayısı