Buradasınız: AnasayfaRiyazüs Salihin

Riyazüs Salihin

Görüntüleme Sayısı 
# Başlık Tıklamalar
1 İyi Niyet ve Samimiyet 131
2 Tevbe ve Ellah'tan Affedilmeyi İstemek 111
3 Sabrın Fazileti 126
4 Doğru Sözlülük 107
5 Ellah'ın Kullarını Kontrol ve Denetimi 95
6 Ellah'tan Korkmak 109
7 Sağlam İman ve Ellah'a Güvenip Dayanmak 127
8 Ellah'ın Çizdiği Doğru Yolda Olmak 100
9 Yaratılanların Büyüklüğü Dünya ve Ahiret İşlerini Düşünme ve Nefislerimize Doğru Yol Üzerine Terbiye Etmeye Çalışmak 87
10 Hayırlı İşlere Koşmak ve İyilik Yapmak 122
11 Ellah'ın Rızası Ve Cenneti Kazanmak İçin Gayret Etmek 117
12 Ömrün Sonlarına Doğru İyilikleri Artırmaya Teşvik 112
13 Hayır Yollarının Çok Oluşu 114
14 İbadet ve Ellah'ın Emirlerinde Ölçülü Olmak 125
15 İbadet ve Hayırlı İşleri Devamlı Yapmak 107
16 Peygamber Sünnetini ve Edeblerini Korumak 110
17 Ellah'ın Hükmüne Boyun Eğmek 134
18 Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerin (Bidatlardan) Sakınmak 133
19 İyi Veya Kötü Çığır Açanlar 112
20 Hayır ve İyiliklere Öncülük Etme ve Doğru Veya Sapıklığa Çağırma 104
21 İyilik ve Hayırlarda Yardımlaşma 88
22 Nasihat İkaz ve Hatırlatma 103
23 İslamın İyi Dediklerini Emretme Kötü Dediklerinden Sakındırmak 99
24 Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerini Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti 72
25 Emaneti Yerine Getirmek 105
26 Zulmün Haram Oluşu 109
27 Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek 99
28 Müslümanların Ayıplarını Örtmek 91
29 Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak 114
30 Yardım Ve Aracılık Yapmak 94
31 İnsanların Arasını Bulma 113
32 Zayıf Güçsüz Adı Anılmayan Müslümanların Değerleri 98
33 Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek 103
34 Kadınlara İyi Davranmak 141
35 Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 116
36 Ailenin Geçimi 117
37 Mümin İyi Değerli Şeyleri İnfak Etmeli 96
38 Ailede Din Eğitimi 100
39 Komşu Ve Komşuluk Hakkı 124
40 Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret 104
41 Ana Babaya Karşı Gelme ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı 154
42 Ana Babaya Dostlarını ve İkrama Layık Kimselere İkram Etme 93
43 Resullah'ın Soyuna İkram 111
44 Alimlere ve Büyüklere Saygılı Olmak 97
45 İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak 88
46 Ellah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak 95
47 Ellah'ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri 83
48 Fakir Ve Güçsüzlere Eziyet Etmemek 104
49 Görünüşlere Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Ellah'a Bırakmak 88
50 Ellah'ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak 108
51 Ellah'ın Rahmetini Ümid Etmek 95
52 Ellah'tan Rahmetini Ümid Etmek 98
53 Korku ile Ümid Arasında Yaşamak 89
54 Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak ve Ağlayanın Değeri 91
55 Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü 89
56 Açlık ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü 95
57 Kanaat, Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek 92
58 Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu 95
59 Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek 92
60 Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak 98
61 Cimrilik Ve Aç Gözlülükten Sakınmak 107
62 Başkalarını Kendine Tercih Etmek 88
63 Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak 115
64 Şükreden Zenginin Fazileti 96
65 Ölümü Devamlı Hatırlamak ve Nefsin Arzularını Dizginlemek 113
66 Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği 95
67 Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı 92
68 Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durma 96
69 İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olucağı 90
70 İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti 104
71 Alçak Gönüllü Olup Mü'minlere Kol Kanat Germek 100
72 Kibir ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu 111
73 Güzel Ahlak 112
74 Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk ve Acımak 120
75 Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak 111
76 Ellah Rızası İçin Eziyet ve Sıkıntılara Katlanma 98
77 Ellah'ın Dini İçin Kızmak ve Ellah'ın Dinine Yardım Etmek 94
78 İdarecilerin Emri Altındakilere Şevkatli Davranma Aldanıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 72
79 Adaletli Devlet İdarecisi 118
80 Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 109
81 Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak 106
82 Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 121
83 Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek 131
84 Utanma Duygusu ve Ona Teşvik 119
85 Sır Saklama 148
86 Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek 56
87 Anlaşılan İyiliklere Devam Etmek 38
88 Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 35
89 Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Gerekirse Tekrar Etmek 58
90 Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 52
91 Nasihatta Ölçülü Olmak 59
92 Ağırbaşlı ve Vakur Olmak 65
93 İbadet ve İlim Gibi Şeyleri Ağırbaşlılıkla Yerine Getirmek 55
94 Misafire İkram Etme 60
95 Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek ve Tebrik Etmek 67
96 Yolculuk ve Benzeri Ayrılışlarda Vedalaşmak 52
97 İstihare ve İştişare 49
98 Bazı İbadet ve Kulluk Yaptığımız Şeylere Farklı Yollardan Gidip Gelmek 34
99 Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 43
100 Yemek Yeme Usul ve Adabı 44
101 Yemekte Kusur Aranmayacağı 31
102 Sofrada Bulunup Oruçlu Olan Yemek Yemediği Takdirde Ne Söylemeli 39
103 Davete Giden Kimseye Biri Takılırsa Ne Yapacak 31
104 Sofra Adabını ve Bilmeye Öğretmek 38
105 Hurma Ve Benzeri Şeyleri İkişer Yememek 49
106 Yemeğe Doymayan Kimse ne Yapmalı 51
107 Yemek Kabının Ortasından Değil Kenarından Yemek 44
108 Yaslanarak Yemek Yememek 53
109 Sofra ve Yemek Adabı 51
110 Kalabalıkta Yemek Yemek 50
111 İçeceklerle İlgili Edeb ve Kuralları 35
112 Su Tulumunun Ağzından Su İçilmesi 33
113 Meşrubat Kaplarına Üflemek 35
114 Ayakta Su İçilebilineceği, Oturarak İçmenin Daha Uygun Olduğu 43
115 Topluma Su Dağıtmanın En Son İçeceği 46
116 Altın ve Gümüş Haricinde Temiz Kaplarda Su İçmek, Akarsudan Nasıl Su İçileceği 34
117 Yasaklanan ve Tavsiye Edilen Renkler ve Elbise Türleri 67
118 Gömlek Giymek 45
119 Giyeceklerin Uzunluk ve Kısalık Ölçüleri ve Kibir İçin Giyilen Giysi Şekilleri 37
120 Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Gitmemek 51
121 Orta Yollu Elbiseler Gitmek 30
122 İpek Kullanmanın Erkeklere Haram Oluşu 31
123 Uyuz Hastalığı Olanın İpek Giyebileceği 31
124 Yırtıcı ve Vahşi Hayvan Derilerinin Kullanmak 46
125 Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği 49
126 Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu 42
127 Uyku Adabı 53
128 Oturma ve Yatma Adabı 44
129 Toplantı ve Toplantı Yerlerinde Oturma Adabı 49
130 Rüya ve Edebleri 47
131 Selam ve Selamı Yaymak 30
132 Selam Alıp Vermenin Şekli 29
133 Selamın Adabı 25
134 Selamı Tekrarlamak 35
135 Evine Giren Kimsenin Selam Vermesi 35
136 Çocuklara Selam Verilmesi 32
137 Erkeğin Kadına Selam Vermesi 30
138 İnanmayanlara Selam Verip Almak 33
139 Ayrılırken Selam Vermek 36
140 Evlere Girme Kaide ve Edebleri 46
141 Bir Yere Girmek İçin İzin İsteyen Kimsenin Kim O Sorusuna Adını Söyleyerek Cevap Vermesi Gerektiği 17
142 Aksırana Yerhamukellah Demek Gereği 27
143 Karşılaşınca Tokalaşmak Yapmak 22
144 Hasta Ziyareti ve Cenaze Uğurlamak 26
145 Hastaya Dua Etmek 28
146 Hastanın Halini Yakınlarından Sormak 25
147 Öleceğini Anlayanın Yapacağı Dua 22
148 Hastaya ve Ölümü Yakın Olduğu Tahmin Edilenlere Muamele Etmek 27
149 Hastanın Hastalığının Şiddetini Anlatması 30
150 Ölmek Üzere Olana Kelime-i Tevhid Telkin Etmek 24
151 Ölünün Gözü Kapatıldıktan Sonra Ne Söylenir 18
152 Ölünün Başında Söylenecek Söz 20
153 Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak 18
154 Ölenin Halini Gizlemek 20
155 Cenaze Namazı Kılmak 18
156 Cenaze Namazında Safların Durumu 18
157 Cenaze Namazında Okunacak Dualar 23
158 Cenazeyi Hızlıca Taşımak 23
159 Cenazenin Borcunu Hemen Ödemek 22
160 Kabir Başında Öğüt Vermek 22
161 Definden Sonra Kabir Başında Dua 22
162 Ölü İçin Sadaka Verip Dua Etmek 24
163 Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak 21
164 Küçük Çocukları Ölenin Kazanacakları Sevap 92
165 Zalim ve Azaba Uğrayanların Yakınlarında Geçerken Korkup Ağlayıp Ellah'a Sığınmak 67
166 Yolculuğa Perşembe Günü ve Erken Çıkma Gereği 85
167 Yalnız Yolculuk Yapmamak 79
168 Yolculukta Yürümek ve Konaklamak 85
169 Yolculuk Arkadaşına Yardım Etmek 83
170 Yolculukta Yapılacak Dualar 72

Kimler Çevrimiçi

28 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ehliislam by Sk