Buradasınız: AnasayfaRiyazüs Salihin

Riyazüs Salihin

Görüntüleme Sayısı 
# Başlık Tıklamalar
1 İyi Niyet ve Samimiyet 209
2 Tevbe ve Ellah'tan Affedilmeyi İstemek 150
3 Sabrın Fazileti 172
4 Doğru Sözlülük 163
5 Ellah'ın Kullarını Kontrol ve Denetimi 135
6 Ellah'tan Korkmak 163
7 Sağlam İman ve Ellah'a Güvenip Dayanmak 197
8 Ellah'ın Çizdiği Doğru Yolda Olmak 161
9 Yaratılanların Büyüklüğü Dünya ve Ahiret İşlerini Düşünme ve Nefislerimize Doğru Yol Üzerine Terbiye Etmeye Çalışmak 107
10 Hayırlı İşlere Koşmak ve İyilik Yapmak 164
11 Ellah'ın Rızası Ve Cenneti Kazanmak İçin Gayret Etmek 166
12 Ömrün Sonlarına Doğru İyilikleri Artırmaya Teşvik 146
13 Hayır Yollarının Çok Oluşu 154
14 İbadet ve Ellah'ın Emirlerinde Ölçülü Olmak 169
15 İbadet ve Hayırlı İşleri Devamlı Yapmak 142
16 Peygamber Sünnetini ve Edeblerini Korumak 147
17 Ellah'ın Hükmüne Boyun Eğmek 185
18 Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerin (Bidatlardan) Sakınmak 193
19 İyi Veya Kötü Çığır Açanlar 149
20 Hayır ve İyiliklere Öncülük Etme ve Doğru Veya Sapıklığa Çağırma 141
21 İyilik ve Hayırlarda Yardımlaşma 125
22 Nasihat İkaz ve Hatırlatma 139
23 İslamın İyi Dediklerini Emretme Kötü Dediklerinden Sakındırmak 133
24 Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerini Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti 85
25 Emaneti Yerine Getirmek 147
26 Zulmün Haram Oluşu 154
27 Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek 140
28 Müslümanların Ayıplarını Örtmek 126
29 Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak 177
30 Yardım Ve Aracılık Yapmak 130
31 İnsanların Arasını Bulma 149
32 Zayıf Güçsüz Adı Anılmayan Müslümanların Değerleri 156
33 Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek 141
34 Kadınlara İyi Davranmak 239
35 Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 159
36 Ailenin Geçimi 175
37 Mümin İyi Değerli Şeyleri İnfak Etmeli 132
38 Ailede Din Eğitimi 141
39 Komşu Ve Komşuluk Hakkı 169
40 Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret 141
41 Ana Babaya Karşı Gelme ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı 192
42 Ana Babaya Dostlarını ve İkrama Layık Kimselere İkram Etme 131
43 Resullah'ın Soyuna İkram 166
44 Alimlere ve Büyüklere Saygılı Olmak 140
45 İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak 130
46 Ellah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak 131
47 Ellah'ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri 121
48 Fakir Ve Güçsüzlere Eziyet Etmemek 137
49 Görünüşlere Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Ellah'a Bırakmak 120
50 Ellah'ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak 146
51 Ellah'ın Rahmetini Ümid Etmek 133
52 Ellah'tan Rahmetini Ümid Etmek 136
53 Korku ile Ümid Arasında Yaşamak 127
54 Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak ve Ağlayanın Değeri 135
55 Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü 109
56 Açlık ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü 134
57 Kanaat, Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek 165
58 Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu 130
59 Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek 131
60 Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak 133
61 Cimrilik Ve Aç Gözlülükten Sakınmak 157
62 Başkalarını Kendine Tercih Etmek 125
63 Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak 157
64 Şükreden Zenginin Fazileti 136
65 Ölümü Devamlı Hatırlamak ve Nefsin Arzularını Dizginlemek 158
66 Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği 127
67 Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı 125
68 Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durma 132
69 İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olucağı 118
70 İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti 134
71 Alçak Gönüllü Olup Mü'minlere Kol Kanat Germek 150
72 Kibir ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu 172
73 Güzel Ahlak 162
74 Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk ve Acımak 160
75 Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak 149
76 Ellah Rızası İçin Eziyet ve Sıkıntılara Katlanma 131
77 Ellah'ın Dini İçin Kızmak ve Ellah'ın Dinine Yardım Etmek 126
78 İdarecilerin Emri Altındakilere Şevkatli Davranma Aldanıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları 90
79 Adaletli Devlet İdarecisi 153
80 Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat 162
81 Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak 144
82 Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi 159
83 Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek 164
84 Utanma Duygusu ve Ona Teşvik 155
85 Sır Saklama 184
86 Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek 106
87 Anlaşılan İyiliklere Devam Etmek 71
88 Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü ve Tatlı Dilli Olmak 69
89 Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Gerekirse Tekrar Etmek 80
90 Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması 91
91 Nasihatta Ölçülü Olmak 92
92 Ağırbaşlı ve Vakur Olmak 124
93 İbadet ve İlim Gibi Şeyleri Ağırbaşlılıkla Yerine Getirmek 90
94 Misafire İkram Etme 92
95 Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek ve Tebrik Etmek 126
96 Yolculuk ve Benzeri Ayrılışlarda Vedalaşmak 110
97 İstihare ve İştişare 113
98 Bazı İbadet ve Kulluk Yaptığımız Şeylere Farklı Yollardan Gidip Gelmek 58
99 Bazı İşlerde Sağdan Başlamak 78
100 Yemek Yeme Usul ve Adabı 79
101 Yemekte Kusur Aranmayacağı 68
102 Sofrada Bulunup Oruçlu Olan Yemek Yemediği Takdirde Ne Söylemeli 74
103 Davete Giden Kimseye Biri Takılırsa Ne Yapacak 65
104 Sofra Adabını ve Bilmeye Öğretmek 80
105 Hurma Ve Benzeri Şeyleri İkişer Yememek 88
106 Yemeğe Doymayan Kimse ne Yapmalı 83
107 Yemek Kabının Ortasından Değil Kenarından Yemek 75
108 Yaslanarak Yemek Yememek 89
109 Sofra ve Yemek Adabı 88
110 Kalabalıkta Yemek Yemek 87
111 İçeceklerle İlgili Edeb ve Kuralları 70
112 Su Tulumunun Ağzından Su İçilmesi 67
113 Meşrubat Kaplarına Üflemek 67
114 Ayakta Su İçilebilineceği, Oturarak İçmenin Daha Uygun Olduğu 78
115 Topluma Su Dağıtmanın En Son İçeceği 81
116 Altın ve Gümüş Haricinde Temiz Kaplarda Su İçmek, Akarsudan Nasıl Su İçileceği 49
117 Yasaklanan ve Tavsiye Edilen Renkler ve Elbise Türleri 101
118 Gömlek Giymek 82
119 Giyeceklerin Uzunluk ve Kısalık Ölçüleri ve Kibir İçin Giyilen Giysi Şekilleri 57
120 Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Gitmemek 82
121 Orta Yollu Elbiseler Gitmek 67
122 İpek Kullanmanın Erkeklere Haram Oluşu 68
123 Uyuz Hastalığı Olanın İpek Giyebileceği 65
124 Yırtıcı ve Vahşi Hayvan Derilerinin Kullanmak 78
125 Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyilince Nasıl Dua Edileceği 80
126 Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu 73
127 Uyku Adabı 90
128 Oturma ve Yatma Adabı 80
129 Toplantı ve Toplantı Yerlerinde Oturma Adabı 95
130 Rüya ve Edebleri 86
131 Selam ve Selamı Yaymak 65
132 Selam Alıp Vermenin Şekli 69
133 Selamın Adabı 64
134 Selamı Tekrarlamak 72
135 Evine Giren Kimsenin Selam Vermesi 67
136 Çocuklara Selam Verilmesi 79
137 Erkeğin Kadına Selam Vermesi 69
138 İnanmayanlara Selam Verip Almak 70
139 Ayrılırken Selam Vermek 70
140 Evlere Girme Kaide ve Edebleri 83
141 Bir Yere Girmek İçin İzin İsteyen Kimsenin Kim O Sorusuna Adını Söyleyerek Cevap Vermesi Gerektiği 35
142 Aksırana Yerhamukellah Demek Gereği 62
143 Karşılaşınca Tokalaşmak Yapmak 55
144 Hasta Ziyareti ve Cenaze Uğurlamak 65
145 Hastaya Dua Etmek 63
146 Hastanın Halini Yakınlarından Sormak 59
147 Öleceğini Anlayanın Yapacağı Dua 61
148 Hastaya ve Ölümü Yakın Olduğu Tahmin Edilenlere Muamele Etmek 59
149 Hastanın Hastalığının Şiddetini Anlatması 67
150 Ölmek Üzere Olana Kelime-i Tevhid Telkin Etmek 68
151 Ölünün Gözü Kapatıldıktan Sonra Ne Söylenir 49
152 Ölünün Başında Söylenecek Söz 54
153 Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak 57
154 Ölenin Halini Gizlemek 57
155 Cenaze Namazı Kılmak 56
156 Cenaze Namazında Safların Durumu 53
157 Cenaze Namazında Okunacak Dualar 84
158 Cenazeyi Hızlıca Taşımak 59
159 Cenazenin Borcunu Hemen Ödemek 62
160 Kabir Başında Öğüt Vermek 62
161 Definden Sonra Kabir Başında Dua 57
162 Ölü İçin Sadaka Verip Dua Etmek 61
163 Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak 55
164 Küçük Çocukları Ölenin Kazanacakları Sevap 226
165 Zalim ve Azaba Uğrayanların Yakınlarında Geçerken Korkup Ağlayıp Ellah'a Sığınmak 166
166 Yolculuğa Perşembe Günü ve Erken Çıkma Gereği 210
167 Yalnız Yolculuk Yapmamak 215
168 Yolculukta Yürümek ve Konaklamak 186
169 Yolculuk Arkadaşına Yardım Etmek 196
170 Yolculukta Yapılacak Dualar 184

Kimler Çevrimiçi

5 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ehliislam by Sk