Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’i İslam’a Davet Etmesi

“Yârabbi! İslâm’ı (müslümanları) Hattab oğlu Ömer’le veya Ebu Cehil bin Hişam’la aziz kıl”. Allah Teâlâ, Rasûlünün Hz. Ömer hakkındaki duasını kabul etti. Onun üzerine İslâm’ı bina etti ve Ömer’le putları yıktı.[1]

Said bin Zeyd ile hanımı olan Hattab’ın kızı Fatıma hakkında gelen ve “Sahabîlerin Zorluklara Tahammül Göstermeleri” bölümünde zikredilecek olan rivayete göre, Rasûl-ü Ekrem, Ömer’in iki pazusundan tutarak onu sarstı ve ona

“Senin isteğin nedir? Niçin buraya geldin?” diye sordu. Hz. Ömer, Rasûl-ü Ekrem’e

“İnsanları davet ettiğin şeyi bana arzet” deyince, Rasûl-ü Ekrem

“Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed’in de Allah’ın kulu ve Rasûlü olduğuna şahidlik et” dedi. Böylece Ömer aynı yerde müslüman oldu ve Rasûl-ü Ekrem ona

“O halde çık” dedi.[2]

- Esleme şöyle anlatır: Hz. Ömer bize

“Size nasıl müslüman olduğumu anlatmamı istiyor musunuz?” deyince

“Evet, istiyoruz” dedik. Hz. Ömer şöyle buyurdu:

“Allah Rasûlü’nün en şiddetli düşmanlarındandım. Safa yanındaki bir evde bulunan Rasûlullah’a vardım, huzurunda oturdum. Benim gömleğimin yakasına yapıştı. sonra buyurdu:

“Ey Hattab’ın oğlu! Müslüman ol! Yarabbi! Onu hidayet et!” Dedim ki:

“Allah’tan başka mabud olmadığına şahidlik ederim. Ve yine şahidlik ederim ki sen Allah’ın Rasûlü’sün!” Müslüman olduğum zaman Müslümanlar hep bir ağızdan tekbir getirdiler ki bunların tekbir sesleri Mekke yollarında işitildi...”[3][1] Tabarani, (İbn Mes’ud’dan); Heysemi, 9/61

[2] Tabarani, (Sevban’dan)

[3] Ebu Nuaym, Hilye, 1/41; Bezzar

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/51-52.

Gösterim: 1621