Bakara Suresi Tefsiri

SÛRE - İ BAKARA

Bu Sûre-i Kerime, Medine-i Münevvere'de nazil olan sûrelerdendir. Ancak (وا تقوا يواماً ترجعون فيه إليالله) âyetinin Mekke-i Mükerreme'de Kurban Bayramında Haccet-ül Vedâ'da nazil olduğu İbn-i Abbas Hazretlerinden mervidir. Hicretten sonra nazil olan sûreler velev Medine-i Münevvere'nin haricinde nazil olsun, Medine-i Münevvere'de nazil olmuş addolunur. Sûre-i Bakara 287 âyeti hâvidir.

Bakara Suresi Tefsiri 1. ve 100. Ayetin Tefsiri Okumak İçin Tıklayın..


Bakara Suresi Tefsiri 101. ve 200. Ayetin Tefsiri Okumak İçin Tıklayın..


Bakara Suresi Tefsiri 201. ve 286. Ayetin Tefsiri Okumak İçin Tıklayın..

Gösterim: 3878