Kuran'ı Kerim Tefsiri

Müslümanların Kur’an, Tefsir ve Hadislerden hızla uzaklaşıp tefsir ve hadis okumadıkları bir asırda insanları tefsir ve hadise cezb etmek ve icmalen bir tefsir kitabında ne gibi bilgiler bulunduğunu anlatmak için bu kitap hazırlandı. Konyalı Vehbi efendinin, Hulasat’ül Beyan Fi Tefsir-i Kur’an adlı devasa eseri, iki yıllık çalışma sonucu okundu. Eserden seçilen hulasalardan bu eser meydana getirildi. 6630 sayfalık bu eseri herkes zaman ayırıp okuyamaz, ama özetini bir çok kimse okuyabilir. Seçilen cümlelerin alt kısmında sayfa numaraları verilmiştir. Bu cümlelerin hangi sûrenin hangi ayetinden çıkarıldığını merak edenler tefsirden ilgili sayfayı açıp ayeti bulabilirler, isteyen tafsilli bilgide elde edebilir. Bu çalışma tefsir denizinden bir damladır. Anlayarak okunduğu zaman bu damla bile imanı kuvvetlendirip içimizdeki birçok putu kırdığı görülecektir. Dikkatlice ve uyanık bir kalple okunması temennisiyle.

Hülasatül Beyan Tefsiri Okumak İçin Tıklayın..H. III-IV (M.9-10) asırlarda yetişmiş, fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kırâat ilimlerinde otorite olmuş âlim. Tam adıyla Ebû Cafer Muhammed ibn Cerîr et-Taberî. Taberistan'ın mul şehrinde 224/838 yılı sonlarında dünyaya geldi, ilk tahsilini burada yaptı. Yedi yaşında hafız oldu, dokuz yaşında hadis ezberlemeye başladı. İlim tahsili için Rey, Basra, Kûfe, Medine, Suriye ve Mısır gibi şehir ve ülkeleri dolaştıktan sonra, hilâfet merkezi olan Bağdad'a yerleşti. Kaynaklar onun hocaları ve talebeleri için uzun bir liste vermektedir. Zamanında hadis, fıkıh (Hanefi, Şâfiî ve Mâlikî fıkıhları), kırâat, tarih ve edebiyat sahalarında meşhur olan birçok âlimden ders aldı, yetiştikten sonra da bütün bu ilimlerde eserler verdi. Kırk sene süreyle, her gün kırk varak yazmak suretiyle, son derece hacimli eserler meydana getirdi. 

Taberi Beyan Tefsiri Okumak İçin Tıklayın..

Gösterim: 23256