Nüzuli İsa

(Hz. İsa aleyhisselâmın yeniden dünyaya inişi 13 âyet-i kerime ve 84 ehâdîs-i şerîfe ışığında inceleniyor. İlgili âyet ve hadislere cumhur-i müfessirîn ve cumhur-i ulemanın getirdiği izahlar da naklediliyor. 12 kısım…

Readmore..
Nüzuli İsa

Miratül Cihad 1

KİTÂB, SÜNNET, İCMÂ-I ÜMMET VE KIYÂS-I FUKAHÂYA GÖRE CİHÂDIN AÇIKLAMASIDIR  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ…

Readmore..
Miratül Cihad 1

Zekatla Alakalı Sualler ve Cevaplar

      بســـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين   Kur’ân-ı Azîmüşşân, وَآتُوا الزَّكٰوةَ “Zekâtı verin” [1] emriyle, zengin…

Readmore..
Zekatla Alakalı Sualler ve Cevaplar

El Cihad

   سْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِBu El-Cihâd adlı eseri neşretmekten gàyemiz; dış dünyâda İslâmiyyet ve Müslümanlar aleyhine bazı gelişmeler karşısında mü’minleri îkàz etmek, bu meyanda meydana gelen karamsarlık ve  ümitsizlik havasını bir…

Readmore..
El Cihad

Yirmi Yedinci Mektup

  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ Cenâb-ı Hak, umûr-i hayriyyede sa‘y ve gayret eden,…

Readmore..
Yirmi Yedinci Mektup

Tabiat Risalesi

Bediüzzaman Said Nursî / Şerh: Molla Muhammed Ali Doğan   Allah’ı inkâr cereyanlarının ortaya attığı bâtıl fikirleri çürüten eser. Bütün mahlûkatın;   sebepler vasıtasıyla, kendiliğinden veya tabiat tarafından vücuda getirildiği iddiaları,…

Readmore..
Tabiat Risalesi

Reddül Evham

                                  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ    اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبّ اْلعَالَمينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ…

Readmore..
Reddül Evham

İcazül Kuran

 ÂL-İ İMRÂN SURESİ 98-112. AYET-İ KERÎMELERİNİN HER ASRA,  BÂHUSUS  BASRA BAKAN VECH-İ İ’CÂZI Bütün Müslümanların  zilletten ve sömürge  ahâlîsi olmaktan kurtulmaları için Kurân ve sünnete sarılmalarının önemi  anlatılıyor. İslâm inancını…

Readmore..
İcazül Kuran

Rahman Suresinin Tefsiri

             Müellif: el-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan                                     …

Readmore..
Rahman Suresinin Tefsiri

Dokuzuncu Şuanın Dokuz Ali Makamı

             Müellif: el-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan                                     …

Readmore..
Dokuzuncu Şuanın Dokuz Ali Makamı
Buradasınız: Anasayfa

Alemi Misal Nedir

Kullanıcı Oyu:  / 0

Âlem-i Misâl Nedir?

Âlem-i misal, her şeyin suret ve hakikatinin geçtiği ve temessül ettiği âlemdir. Tabir-i diğerle; dünya ile ahiret arasında bir âlemdir ki, bu sebeble âlem-i misale, berzah âlemi, kabir âlemi veya sur âlemi de denilmektedir.
Şimdi âlem-i misali, birkaç misal ile zihne takrib etmeye çalışacağız:
Birinci Misal: İhlas ile söylenen اَلْحَمْدُ لِلّهِ kelimesinin her bir harfi, âlem-i misalde birer meyvedar ağaç olarak temessül eder. Bu kelimede on harf bulunduğundan, âlem-i misalde on ağaç olur. Her bir ağaçta en az on meyve bulunur.
İkinci Misal: Gıybet, âlem-i misâlde pis kokulu bir et parçası olarak temessül eder. (Sözler 480)
Üçüncü Misal: Hilekâr bir adam, âlem-i misâlde maymun veya tilki suretinde görünür.
Dördüncü Misal: Kindar adam, âlem-i misâlde yılan suretindedir.
Beşinci Misal: Namus noktasında gayretsiz olan bir insan, âlem-i misalde domuz suretindedir.
Altıncı Misal: Dünyaya karşı çok hırsı bulunan adamın âlem-i misâldeki şekli karıncadır. Zira karıncaya bir sene boyunca, bir iki dane kafi gelirken o, hırs sebebiyle yüzlerce, binlerce daneyi toplar, yığar, fakat yiyemez. Haris adamın helal-haram demeyip mal toplaması, âlem-i misalde karınca şeklinde temessül eder. Bu adam kabre girdiği zaman, kabri karıncalarla dolar ve onu ta’zib ederler.

Devamını oku: Alemi Misal Nedir

Şeairi İslamiyye Nedir

Kullanıcı Oyu:  / 3

Şeâir-i İslâmiyye Nedir? Bunlar Hangileridir?

İslâm hukukuna göre ictimâî hayatın her safhasında, husûsan ilmî, amelî ve edebî sahalarda devlet-i İslamiyenin icrâ ve tatbîk etmekle mükellef olduğu ahkâm-ı İlâhiyyeye “Şeâir-i İslâmiyye” veya “hakáik-ı İslâmiyye” denir. Ahkâm-ı İlâhiyyenin bir kısmı farz-ı ayndır; bununla her Müslüman mükelleftir. Bir kısmı da farz-ı kifâyedir; bununla da devlet-i İslamiye mükelleftir. Fukahâ-i İslâm’ın tesbît ettiği, devlet-i İslamiyenin tatbîk ve icrâsıyla mükellef olduğu “Şeâir-i İslâmiyye”nin ba’zılarını şöyle sıralayabiliriz:

Devamını oku: Şeairi İslamiyye Nedir

Kuranı Kerim Tefsiri

Kullanıcı Oyu:  / 2

Dokuzuncu Şuanın Dokuz Ali Makamı

 Müellif: el-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan 

                                                                       بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                                                           

                   اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اۤلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Evvelâ: Böyle hakíkatli, nûranî, bürhânî ve i‘câzî eserlerin vücûda gelmesinde                             bizleriistihdâm eden Cenâb-ı Hakk’a lâ-yüad ve lâ-yuhsá şükürler olsun. Bu nev‘í hakáikı bizlere ta‘lîm buyuran Resûl-i Ekrem (sav)’e ve onun âl ve ashâbına da hadsiz salât u  selâm  olsun. Ümmet-i Muhammed (asm)’ın fesâda girdiği böyle bir zamânda, en büyük lütuf, doğrudan  doğruya eczâháne-i Kur’âniyyeden bu asır insânlarının ma‘nevî yaralarına devâ olacak reçete ve edviyeleri alıp Müslümânların istifâdesine sunmak, i‘tikádî ve amelî konularda onlara yardımcı olmak, izn-i İlâhî ile onları âhirzamân fitnesinden muhâfaza etmek için sa‘y u gayret göstermektir.. Devamını Oku..

Devamını oku: Kuranı Kerim Tefsiri

Kimler Çevrimiçi

8 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ehliislam by Sk